Available courses

  Химия 10-класс

  Химия 10-класс

  Course

  Химия 9-класс

  Химия 9-класс

  Course

  Химия 8-класс

  Химия 8-класс

  Course

  Математиканын негиздери

  Математиканын негиздери

  Course

  Кыргыз тили китеби боюнча тесттер

  Кыргыз тили китеби боюнча тесттер

  ISBN 978-9967-31-693-5Бул китеп кыргыз тили боюнча жалпы маалы...
  Course

  Биология китеби боюнча тесттер

  Биология китеби боюнча тесттер

  УДК 373.167.1 ББК 28.0 Я 721     M 75  ...
  Course

  Математика китеби боюнча тесттер

  Математика китеби боюнча тесттер

  ЖРТ үчүн колдонмо Бул окуу куралы Кыргызстанда жалпы билим берүү...
  Course

  Химия китеби боюнча көнүгүүлөр

  Химия китеби боюнча көнүгүүлөр

  Китеп жалпы орто билим берүү мектептептерин аяктап, Кыргыз Республи...
  Course
  русский язык Обложки_Page_1.jpgрусский язык Обложки_Page_1.jpg

  Практическая грамматика русского языка

  Практическая грамматика русского языка

  Настоящее учебное пособие написано в соответствии с программой гос...
  Course

  Математика

  Математика

  Course